Intencje Mszalne 13-19.08.2017r.

13.08 Poniedziałek
NMP Kalwaryjskiej - dzień modlitw za rodziny

10:00 1. + Tadeusza Wojcieszaka – int. od sąsiadów Sobczaków, Grzegorza Sobczaka i Jaźwieców
2. + Antonigo i Czesławę Pabiszczak – int. od rodz. Nowickich z Zabłocka i od Otwiasków i Grajków ze Śliwnik
3. + Wiktora, Juliana, Helenę, Józefa i Zofię, aby Bóg obdarzył ich życiem wiecznym
16.00 1.+ Wojciecha w 19 rocz. śm., Teodozję, Jana Jaźwieców, Helenę, Stanisława, Eugenię Grzegorza, Stachurskich, Mariannę, Stefana, Władysławę, Stefanię Wolickich
2. + Teresę i Stanisława Kubickich – int. od Binków, Matyśkiewiczów i Otwiasków ze Skrzebowej i Lewkowa oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla córki Ewy
19.00 1. Z podziękowaniem dla Pani Skalmierzyckiej za 5 lat opieki troski i miłości z prośbą o obecność na każdy kolejny dzień, bądź zawsze przy mnie i prowadź mnie przez życie
2. + Barbarę Doruch – int. od Strzyżów i Dolińskich ze Śliwnik
3. Tadeusza Wojcieszaka – int. od wnuczki Małgorzaty z rodziną i Julity i Emilli


Wtorek 14.08
dzień modlitw za chorych

7.30 1. + Irenę Kopras – int. od chrześniaka Piotra i kuzyna Krzysztofa z rodz.
2. + Wiesława Józefiaka – int. od rodz. Chlastów, Matyjaków, Sobczaków
16.00 1. + Grzegorz Wojtyś – int. od Stanisława Żarneckiego z rodz., Lucyny Sydor z rodz. i Ireny Żarneckiej
2. + Jadwigę Sztandera – int. od wnuka Maksymiliana z Kasią
19.00 1. + Edwarda Woźniaka w 1 rocz. śm.
2. + Mariannę, Józefa, Barbrę, Eugeniusza, Czesławę, Antoniego Pabiszczaków, Helenę Skowronek, Stanisława, Stanisławę, Zdzisława, Stanisława Sztukowskich oraz dziadków z tych rodzin
3. Józefa Górskiego – int. od syna Andrzeja z żoną i córkami Zuzanną i Dorotą


Środa 15.08
Uroczystość Wniebowzięcia NMP

24.00 Pasterka Maryjna
1. + Stanisława Ławniczka – int. od Teresy Pawlak z rodzina i rodz. Sówków
2. + Marii Ulichnowskiej – int. od siostry Jadwigi z mężem
3. + Stanisławę Kurek – int. od rodz. Bugajów, Thomasów i Kubiaków


7:00

+ Bogusławę Dymarczyk – int. od Pawłowskich i kuzyna Janka z żoną

9:00

1. + Annę, Wacława Bednarczyków i dziadków z obu rodzin, Henryka, Ignacego, Stanisława, Stanisławę, Tadeusza Karolaków, Jana Dolińskiego, radość Nieba i pokój ich dusz, zdrowie, błogosławieństwo Boże, Opiekę Pani Skalmierzyckiej w rodzinie na każdy dzień życia
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji imienin, z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej nad rodziną, o radość życia wiecznego dla męża 5-tą rocznicę śmierci
3. + Jadwigę, Józefa, Romana Marciniaków, Annę, Władysława Kaszubów i zmarłych z rodziny
Do Matki Bożej Skalmierzyckiej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o zdrowie
i błogosławieństwo nad całą rodziną
10:30

1. + Stefana Mikołajewskiego w 1 rocz. śm.
2. Z okazji trzecich urodzin Jakuba, w podziękowaniu za dar życia z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej dla całej rodziny
12:00

1. Za Parafian
2. + Mariannę, Michała, Irenę Jakubiak i, Danuty i Mieczysława Nowackich

16.00

1. + Józefa Bukowskiego w 16-tą rocz. śm. Jana Jadwigę Bukowskich, Władysława, Józefa, Józefę Klemensów, Jerzego, Helenę Otworowskich, Jana Marię Jaruzelów
2. + Ludomirę Czwojda – int. Bogusi i Grzegorza Motyla z Krotoszyna
3.+ Kazimierę Pawlińska – int. od chrześniaka Arkadiusza z rodzina i Helenę Błaszczyk

 


Czwartek 16.08
dzień sióstr zakonnych i kapłanów

10:00 1.+ Magdalenę Jańczyk – int. od siostrzeńca Macieja z rodz. i siostrzenicy Janiny i Maksa
2. + Mariana Łykowskiego – int. od cioci Maryli i wujka Janka oraz kuzynki Julity z Filipem
3. Z prośbą o uzdrowienie z ciężkiej choroby Basi
16:00 1. O zdrowie Boże błogosławieństwo z okazji 65-tych urodzin z podziękowaniem za wszystkie lata życia, zdrowie i opiekę Boża prosi czcicielka
2. + Wojciecha Woźniaka i Janinę Woźniak – int. od rodz. Bęckich i Maciejewskich
19.00 1. + Mariannę Koniarek w 34 rocz. śm., prośba do Matki Bożej Skalmierzyckiej o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie
2. Z okazji 18-tych urodzin Patrycji wkraczając w dorosłe życie, zdania matury i opiekę Matki Boskiej Skalmierzyckiej dla całej rodziny
3. Z podziękowaniem Dobremu Bogu i Pani Skalmierzyckiej za pierwszy rok życia Poli oraz 80 lat życia Ireny, z prośba o zdrowie błogosławieństwo Boże oraz opiekę na dalsze lata


Piątek 17.08
dzień modlitw za zmarły
ch

10.00

1. + Tadeusza Wojcieszaka – int. od wnuka Łukasza i wnuka Natalii i Tomasza
2. + Jadwigę Matecką – int. od córki Marioli z mężem i córki Renaty z mężem
16.00

1. + Tadeusza Wojcieszaka – int. od szwagierki Teresy z rodz., Klimków z Rybnika i Karbowskich
2. + Teresę Sztandera – int. od Marii Sztandery z rodz., rodz. Olejników i Maraszków
3.+ Wiesława Józefiaka – int. od rodz. Barczyńskich, Podrzyckich i Ratajczak
19.00

1. + Msza święta zbiorowa
2. + Krzysztofa Urbaniaka w 8 rocz. śm., Czesława Błaszczyka w 5 rocz. śm., za Bożenę Woźniak, Józefa
Woźniaka, z prośba o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny
3. + Mariannę 26 rocz. śm., Leona Kaplickich, ojca oblata Feliksa, Wiktorię, Eleonorę Matyśkiewiczów
i zmarłych z tych rodzin oraz o błogosławieństwo w rodzinie


Sobota 18.08
po każdej mszy św. poświęcenie pojazdów

10.00

1. Z okazji 60 urodzin z prośbą do Pani Skalmierzyckiej o błogosławieństwo Boże i opiekę na dalsze lata życia, + zmarłych rodziców, teściów, brata i dziadków
2. + Teresę i Stanisława Kubiaków – int. od Otwiasków z śliwnik i rodz. Skupina i Graczyków
16.00

1. Msza święta w intencji OSP Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
2. + Mariana Łykowskiego int. od kuzynki Agnieszki z rodz. i kuzyna Karola z rodz.
18.00
1. + Bernarda Pałczyńskiego
2. + Mariana Stasiaka w 2 rocz. śm., Władysławę, Stanisława, Józefa Stasiaków, Władysławę, Michała Aleksandrzaków, Krystynę Wilczura, Helenę Stępniak, Leszka Pietrzaka, z prośba o zdrowie opiekę błogosławieństwo Boże w rodzinie
3. + Leokadię Gzieł w 10 rocz. śm. Zmarłych z rodziny oraz o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny


Niedziela 19.08
XX Niedziela Zwykła

 

 

7.00 + Kazimierę w 17 rocz. śm., Franciszka Stempniaków, Zofię, Tomasza Baranków, Dorotę, Feliksa Pasiaków oraz prośba do Matki Bożej Skalmierzyckiej o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
9.00

1. + Stanisława, Stanisławę, Franciszka Ranisiów, Stanisławę, Ignacego, Jana, Radosława Przybyłów, Irenę, Jana Felichów, Eugeniusza Plutę, Helenę i Franciszka Cudaków, Jana Wawrzyniaka
2. za rodziców i rodzeństwo Antoniego i Wiktorii z okazji 40 rocz. urodzin i 18 rocz. ślubu w podziękowaniu za wszystkie odebrane łaski i prośba o dalszą opiekę i zdrowie dla całej rodziny
3. + Marcina Łykowskiego – int od chrzestnego Mariana z żoną Ireną i cioci Krystyny i wujka Wojtka
z rodz.
4. + Jadwigę Matecką – int. od córki Iwony z mężem
5. + Tadeusza Wojcieszka – int. od syna Jacka z żoną
11.00

1. Za parafian
2. + Gabrielę i Ludgera Sierpowskich i zmarłych z rodziny oraz błogosławieństwo Boże z okazji 30 rocznicy urodzin Marcina
3. W podziękowaniu za otrzymane łaski z okazji pierwszej rocznicy urodzin Franciszka i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
4. + Barbarę Doruch – int. od rodz. Marcinkowskich ze Śliwnik i Frydrychów z Kakawy
5. + Jadwigę Sztandera – int. od Stanisława Sztandery i Jakuba Sztandery z rodz.
17:00
+ Andrzeja w 9 rocz., Pawła, Marka, Helenę, Henryka, Pietrzaków, Janinę, Stefana Wasielewskich, Zofię, Antoniego Augustyniak, zmarłych dziadków z tych rodzin

 

 « powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św., 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2019

5 maja 2019r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.