Intencje Mszalne 6-12.08.2017r.

6.08 Poniedziałek
Święto Przemienienia Pańskiego

7:30 + Irenę Kopras – int od kuzynki Joli Grobelnej i kuzynki Ireny Wiertelak z rodziną
10:00 + Stanisława Nowackiego – int od siostrzenicy
16.00 + Wiesław Józefiak - int. od kolegi Mateusza z Martą, Moniką Kowalczyków, Przemka Augustyniak
i kolegów syna Piotra za Skalmierzyc
18.00 1. Z podziękowaniem za przeżyte 5 lat małżeństwa z prośba o zdrowie, Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej na dalsze wspólne lata
2. Z okazji rocznicy ślubu z podziękowaniem za odebrane łaski Boże i opiekę Matki Bożej z prośbą
o dalszą opiekę i łaski dla całej rodziny


Wtorek 7.08
7.30 + Grzegorz Wojtyś – int. od rodz. Thomasów i rodz. Wałęsa
18.00 1. + Annę i Czesława Woźniaków oraz zmarłych z rodzin Danielaków i Woźniaków
2. W intencji Bogu wiadomej oraz z okazji urodzin o zdrowie, opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej Pani i dary Ducha Świętego dla całej rodziny


Środa 8.08
10.00 + Tadeusza Wojcieszaka – int. od chrześniaczki Barbary z rodziną, Heleny Niewieś i Strósiów, Burych
18.00 1. + Urszulę Krajewską w drugą rocznicę śmierci, Kazimierza Ciesiółkę, zmarłych rodziców
i rodzeństwo oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziny
2. + Jadwigę w 14-tą rocz. śm., Pawła Lasaków oraz o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodz.


Czwartek 9.08
7.00 + Bogusławę Dymarczyk – int. od chrześniaczki Barbary z rodz., koleżanki Teresy i Romana z Gałązek z rodz.
18.00 1. Wacława w 28-rocz. Stanisława Sewerynę Maciejewskich, Józefę Kazimierza, Maniaków, Stanisława Cecylię Połczyńskich, Kazimierza Wolniaszka; o Boże błogosławieństwo dla Kuby
z okazji 2 rocz. urodzin, z podziękowaniem za dar życia z prośbą o dalsze łaski
2. Z okazji 10 rocz. ślubu z podziękowaniem Bogu i Pani Skalmierzyckiej za odebrane łaski z prośbą
o zdrowie dla rodziny


Piątek 10.08

7.30 + Bronisławę Świtoń od rodz. Kazimiery Korczewskiej z rodz. I kuzynki Ani Ulbrych z rodz.
18.00 1. + Wiesław Józefiak – int. od rodz. Zająców, chrześniaczki Justyny z rodz. i Józefiaków z Kalisza
2. + Marka Kowalczyka w 2 rocznicę śm. , Cecylię, Adama, Józefa, Mariannę Kowalczyków, Józefa, Mariannę, Lucjana Wdowczyków, Józefa, Elżbietę Pawlaczyków


Sobota 11.08
10.00 + Mariannę, Elżbietę, Stanisławę, Józefa Skupinów, Wiktorię, Antoniego, Jana Pawlaczyków
15.30 Msza święta ślubna


18.00 - rozpoczęcie Rekolekcji Parafialnych 
1. + Jadwigę Matecką – int. od męża Zygmunta
2. + Magdalenę Jańczyk – int. od siostry Marii z mężem i siostry Justyny
3. + Teresę Sztandera – int. od rodz. Mikłasów i Wancek


Niedziela 12.08
XIX Niedziela Zwykła

 

 


7.00 + Ludwiję, Antoniego i Eugeniusza Worywończyków i zm. z rodz.
9.00 1. + Czesława i Klarę Kusińskich, Marcina Mariannę Antoniego Widyńskich
2. + Marcina łykowskiego – int. od siostry Eweliny z rodziną i brata Szymona z rodz.
3. + Bronisławę Świtoń – int. od sąsiadów Kaczmarków i Urbaniaków, Kwaśniewskich i Janiaków
4. + Marcina Łykowskiego – int. od rodziców Piotra i Ewy Lykowskich i babci Marianny Ławniczak
5. + Magdalenę Jańczyk – int. od córki Krzysztofy z rodziną, córki Ewy z córką i córki Agnieszki z rodzina
11.00 1. Tadeusza Wojcieszaka – int. od wnuka Piotra i wnuczki Karoliny z rodz.
2. + Mariannę, Jana, Józefa, Ryszarda Pawlaczyków, Józefa, Barbarę, Jana, Józefa, Wandę Dymałów
3. W intencji Sebastiana z okazji 1 rocz. urodzin, z podziękowaniem za dar życia prośbą o Boże błogosławieństwo i wstawiennictwo Matki Bożej dla dziecka i całej rodziny
4. Z okazji 50-tych urodzin Zdzisława z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o błogosławieństwo Matki Bożej Skalmierzyckiej na dalsze lata oraz zdrowie i opiekę dla całej rodziny
5. + Irenę Bodylskiej – int. od Jana Bodylskich z rodziną i siostry Celiny z rodzina
17:00
O łaskę i błogosławieństwo Boże z okazji 2 rocznicy ślubu Sylwii i Damiana oraz z podziękowaniem za otrzymany dar potomstwa z prośba o opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej nad cała rodziną« powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św., 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2019

5 maja 2019r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.