Intencje Mszalne 16.07-22.07.2017r.

16.07
Poniedziałek
Wsp. obow.
NMP z Góry Karmel 7:30 + Czesław Bąk – int. od rodz. Świderskich, Kowalskich, Ignasiaków z Boczkowa
18.00 1. + Jana Kasprzaka w 5 rocz. śm., zmarłych z rodziny Kasprzaków, Lisów, Ławniczaków i Woźniaków
2. + Jadwigę Mielcarek – int. od Marii Mielcarek
Wtorek
17.07
7.30 + Wiesława Józefiaka – int. od Anieli Widyńskiej i Krajewskich
18.00 1. + Aleksego, Wacławę, Krzysztofa, Syanisławę, Ludwika i zmarłych z rodziny Dolatów, Stanisławę, Franciszka, Stanisława Ranisiów, Helenę, Stanisława Bemblów, zmarłych z rodz. Gołębiowskich, Jędrzejewskich, Klarów, Pawlaczyków, Przybyłów, Ławniczaków, Wojtczaków, Urbaników oraz prośba o zdrowie, błogosławieństwo Boże, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej Skalmierzyckiej
nad cała rodziną
2. + Wiesława Tomczyka – int. od Stanisława Nowaka z żoną
Środa
18.07
10.00 + Mieczysława, Wojciecha, Ryszarda, Stanisławę Karczewskich, Jana, Marię, Pelagię Kozłowskich
oraz o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie
18.00 1. + Jana Kaczmarka, Walentego, Jadwigę Kaczmarek, Jadwigę, Stanisława Szmania
2. + ks. Andrzeja Nowaka – od Józefa i Wiesławy Majkowskich i Urszuli Gzieł z rodzinami
Czwartek
19.07
7.30 + Cecylię Kowalczyk – int. od Zbigniewa Budzika z rodzina i rodz. Szczepaniaków z Boczkowa
18.00 1. + Wacława w 26 rocz. śm., Józefę Annę Stawskich oraz z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
2. + Marię Sobczak – int. od Magdaleny i Andrzeja Sobczaków z Ostrowa Wlkp.
Piątek
20.07
7.30 + Marię Bem – int. od siostrzenicy Eli z rodz.
18.00 1. + Heleny Kubiak w 1 rocz. śm.
2. + Leon Hinz 25 rocz śm. , Szymon Kucharski w 4 rocz śm.
Sobota
21.07
10.00 + Teresę i Stanisława Kubiaków – int. od rodz. Grzeszczyk, Stukowskich , Kurzawskich i Pałczyńskich
16.00 Z podziękowaniem Bogu i Pani Skalmierzyckiej za przeżyte 50 lat małżeństwa z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo i dalsze Bożą opiekę dla Jubilatów Haliny i Aleksandra dzieci i wnuków oraz o wieczny odpoczynek dla rodziców, brata i zmarłych z rodziny
18.00
1. + Ludomirę Czwojada – int. od Hani i Józefa Pilarczyk
2. + Tadeusza w 13-tą rocz. śm., Janinę Klar, Joannę Miechowiak, Aleksego, Wacławę, Krzysztofa Dolatów, Lecha Jenchena za zmarłych dziadków, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
3. + Woś – int. od Weroniki i Bernarda Jędrzejewskich z Wiktorem
Niedziela

22.07
Niedziela
XVI Niedziela Zwykła
7.00 + Walerię i Stanisława Murawskich zmarłych z rodz. Łaskich z prośba o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
9.00 1. + Zofię Wawrzyniak, Helenę i Alojzego Kubiaków, Stanisławę i Józefa Wawrzyniaków, zmarłych z rodziny oraz z podziękowaniem za odebrane łaski Boże i opiekę Matki Bożej z prośba o dalsza opiekę
i łaski dla całej rodziny
2. + Katarzynę, Antoniego Przybyłów, Marię, Kazimierza Wolniaków i zmarłych z rodziny
3. + Zofię Wais – int. od córki Haliny z mężem
4. + Krzysztofa Krawczyka – int. od Kacpra i Błażeja Macniakowie
11.00 1. + Za Parafian
1. + Za Parafian
2. + Romana w 9 rocz. śm., Stefana Powąsków, Sylwestra, Krystynę Wajs
3. + Barbarę Doruch – int. od Renaty i Grzegorza Banasiaków z rodziną ze Śliwnik
4. + Grzegorza Augustyniaka – int. od Tomasza, Andrzeja, Piotra Ławniczaków z rodzinami i Joanny Pawlak z dziećmi i mamą

17:00 + rez« powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św., 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2019

5 maja 2019r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.