Modlitwa o deszcz

Prosimy Cię Panie, ześlij nam deszcz zbawienny i rozlej litościwie strumienie wód niebieskich na wyschłą powierzchnię ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki. Amen.


Upalna pogoda doprowadza do zmęczenia i cierpień ludzi oraz zwierząt. Sucha ziemia może nie wydać spodziewanych plonów. Straty w rolnictwie i przemyśle dopiero będą szacowane. Dlatego też trzeba usilnie błagać Boży Majestat o zesłanie na zeschłą ziemię zbawiennego nawadniającego deszczu. Szczególnymi patronami w tej sprawie są święci Eliasz, Dezydery z Bourges i Herybert z Kolonii oraz Nasza Patronka.

 


Modlitwa:

Prośba o deszcz (Kancyonał katolicki mniejszy i razem książka modlitewna wydana przez ks. Jana Żmijkę, Cieszyn 1871)

 

V. Abyś nam deszcza użytecznego udzielić raczył.

R. Wysłuchaj nas Panie.

Ojcze nasz…

Psalm 146

Chwalcie Pana, albowiem dobre są pienia * Bogu naszemu niech będzie ozdobne i miłe chwalenie.

Budując Pan Jeruzalem * rozproszenia Izraela zgromadzi.

Który uzdrawia skurszone na sercu * i zawięzuje ich rany.

Który liczy mnóstwo gwiazd * i im wszystkim imienia daje.

Wielki Pan nasz i wielka moc Jego * a mądrości Jego liczby niemasz.

Przyjmuje Pan ciche * a grzeszniki poniża aż na ziemię.

Zaśpiewajcież Panu z wyznawaniem * grajcie Bogu naszemu na harfie.

Który okrywa niebo chmurami * i ziemi deszcz gotuje.

Który czyni, że rośnie trawa po górach * i zioła ku służbie ludzkiej.

Który daje bydłu żywność jego * i kruczętom wzywającym Go.

Nie kocha się w sile końskiej * ani w goleniach męzkich ma upodobanie.

Kocha się Pan w tych, którzy się Go boją * i w tych, którzy nadzieję mają w miłosierdziu Jego.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, * jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.

V. Okryj Panie nieba chmurami!

R. A spuść deszcz na ziemię.

V. Aby wydała na górach trawę,

R. I zioła ku służbie ludzkiej,

V. Skrop góry rosą niebieską,

R. Owocami dzieł Twoich napełni się ziemia.

V. Panie wysłuchaj modlitwy nasze,

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, w którym żyjemy, ruszamy się i jesteśmy, deszcza żyznego racz nam udzielić, abyśmy Twoją pomocą dostatecznie wsparci, z lepszą ufnością niebieskiej chwały mogli żądać. – Daj prosimy wszechmogący Boże, abyśmy, którzy w smutku naszym ufność w Tobie pokładamy, od wszelkich przeciwności przez Ciebie zawsze obronieni byli. – Udziel nam, prosimy Panie deszcza pożytecznego, a wyschłą i spragnioną ziemię niebieskiemi potokami przyzwoicie napełnij. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

 

Jan Kochanowski

Modlitwa o deszcz

modlitwa z drugiej połowy XIX wieku

 

Wszego dobrego Dawca i Szafarzu wieczny,

Tobie ziemia, spalona przez ogień słoneczny,

Modli się dżdża i smętne zioła pochylone,

I nadzieja oraczów, zboża upragnione.

 

Ściśni wilgotne chmury świętą ręką swoją,

A ony suchą ziemię i drzewa napoją

Ogniem zjęte; o, który z suchej skały zdroje

Niesłychane pobudzasz, okaż dary swoje!

 

Ty nocną rossę spuszczasz, Ty dostatkiem hojnym

Żywej wody dodawasz rzekom niespokojnym.

Ty przepaści nasycasz i łakome morze,

Stąd gwiazdy żywność mają i ogniste zorze.

 

Kiedy Ty chcesz, wszytek świat powodzią zatonie,

A kiedy chcesz, od ognia jako pióro wspłonie.

 Pieśni o błogosławieństwo na roli (Droga do Nieba, 1927)

 

Boże Abrahamów, Boże Królu nieba, - Użycz nam deszczu, bo nam go potrzeba. – Nie karz nas suszą, ani głodem czasem, - By lud Twój wiedział, żeś jest Panem naszym.

Wzdychamy sercem ubogie sieroty, - Daj ziemi żyzność, ciesz nasze roboty. – Wspomóż Marjo i święci Patroni, - Niech nas od głodu pomoc wasza broni.

 

Boże Abrahamów, Boże miłosierny, Spuść deszcz na ziemię, aby Cię lud wierny – Bogiem uznawał, iżeś jest łaskawy, - A w mocy Twojej przedziwne są sprawy.

Królu nad królami, z wysokości nieba, - Użycz nam deszczu, którego potrzeba, - Ożywiaj pola, owoce i trawy, - Wysłuchaj lud Twój, o Boże łaskawy.

Boże Abrahamów, z wysokiego nieba, - Użycz dżdżu tyle, ile nam potrzeba, - By zbytek deszczu nie nabawił szkody, - Broń od powodzi i wylewu wody.

Ty, o Marjo z wszystkiemi świętymi, Wstaw się do Boga za nami grzesznymi, - Sprawcie to święci u Boga przyczyną, - Niech urodzaje i trzody nie giną.

My Cię zaś za to chwalić będziem Panie, - Póki nas w życiu tem doczesnem stanie, - Że doznaliśmy Twej świętej opieki, - Bądź pochwalony teraz i na wieki.« powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św., 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2019

5 maja 2019r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.