Świętopietrze

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła obchodzi dziś (29-go czerwca) kościół Katolicki. Raz w roku, w pierwszą niedzielę po 29 czerwca, zbierane są ofiary, które przekazywane są do Stolicy Apostolskiej. W najbliższą niedzielę, 30-go czerwca, pieniądze zebrane z tacy podczas wszystkich Mszy św. w parafii pw. św. Doroty w Licheniu Starym, także zostaną przekazane do dyspozycji Państwa Kościelnego.

Świętopietrze, czyli tzw. denar św. Piotra, to rodzaj daniny na rzecz papiestwa płaconej przez średniowieczne państwa katolickie do roku 1555. Po raz pierwszy decyzję o wprowadzeniu świętopietrza podjął król Ine, władca państwa Wessex leżącego w dzisiejszej Anglii. Po przerwie w płaceniu tej daniny wznowił ją w XI wieku Wilhelm Zdobywca. W Anglii płacenia świętopietrza zaprzestano w roku 1534.
Podobną daninę wprowadzono także w niektórych innych krajach, np. Szwecji i Danii. W Polsce świętopietrze wprowadzono za rządów Mieszka I. Decyzja o przekazywaniu danin na rzecz Stolicy Apostolskiej była następstwem przyjęcia przez państwo Polan chrztu z rąk św. Wojciecha w 966 roku. Świętopietrze jako danina lenna płacone było początkowo przez władców. Po pewnym czasie obowiązek jego płacenia spadł bezpośrednio na ludność. Zwyczaj ten przetrwał do reformacji – jego poboru zaniechano po 1555.

Pius XI w encyklice Saepe Venerabilis z 1871 nadał formalny charakter zwyczajowi przekazywania wsparcia finansowego Stolicy Apostolskiej przez członków Kościoła łacińskiego. Zebrane ofiary kierowane są bezpośrednio do Watykanu. Uzyskane fundusze są wykorzystywane przez Papieża na cele dobroczynne.

Obecnie zbiórka pieniędzy odbywa się raz w roku, w pierwszą niedzielę 29 czerwca. Kościół łaciński obchodzi wtedy uroczystość liturgiczną Świętego Piotra oraz Świętego Pawła. Do najbardziej szczodrych darczyńców zaliczają się USA, Włochy, Niemcy, Hiszpania, Francja, Irlandia, Brazylia oraz Korea Południowa. Stolica Apostolska każdego roku podaje sumę otrzymanych datków w corocznym jawnym sprawozdaniu finansowym.« powrót

Msze święte

Niedziela: 
7.00  9.00  11.00  17.00  

Dni powszednie:
7.30  18.00

Adoracja: Wystawienie Najświętszego Sakramentu
w dni powszednie od 8.00 do 18.00; niedzile i święta od 12.00 do 17.00

Spowiedź święta

Pół gdziny przed każdą
Eucharystią

W pierwszy piątek miesiąca od 15.00 do 16.00 i 16.30 do 18.00
 

Biuro parafialne

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do soboty
po wieczornej Mszy św., 

 

Komentarz do Ewangelii

I KOMUNIA ŚWIĘTA 2019

5 maja 2019r. będziemy obchodzić Uroczystość
I Komunii Świętej w naszej parafii.